За връзка с мен: 0885358541
Йордан Йорданов - Персонален Фитнес Треньор и Консултант

Провеждане на персонална тренировка.

Детайли

Тази услуга включва начален инструктаж и препоръки за правилно поведение в залата. Информация за уредите и за какво служи всеки един от тях. Справка на упражненията и как се изпълняват те. Следене за нормалното протичане на тренировъчния процес, анализиране на преимуществата и недостатъците му, внасяне на корекции при нужда. Засичане продължителността на почивките и престоя в залата. Съдействие за подобряване концентрацията, мотивацията и увереността. Кратък разбор и оценка на приключилата тренировка.

Нагоре
Йордан Йорданов - Персонален Фитнес Треньор и Консултант